วันที่ 5 มิถุนายน 2567 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย ได้จัดกิจกรรม cleaningday เพื่อเสริมสร้างนักเรียนให้มีวินัย ร่วมแรงร่วมใจ และฝึกทักษะการทำงาน (กวาดบ้านเป็น) เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ทรงเจริญพระชนมายุ 44 พรรษา (ปลอดภัย ใกล้บ้าน เรียนดี มีความสุข)