วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมาย นางนพมาศ วรผาบ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคุณะกรรมการคัดเลือกการให้บริการหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ Mobile Unit ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2