วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมาย นางนพมาศ วรผาบ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ดำเนินการติดตามการรับนักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทยเข้าเรียนในโรงเรียนบ้านสบบง อ.ภูซาง โดยช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก่สถานศึกษาในการรับนักเรียนไม่มีสัญชาติไทยให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนบ้านสบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา