วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมาย นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2