วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมาย นางนพมาศ วรผาบ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งทำหน้าที่พี่เลี้ยง ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุใหม่ ในระยะเวลา 1 ปี ณ โรงเรียนบ้านผาตั้ง และโรงเรียนบ้านนาอ้อม อ.ปง จ.พะเยา