ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒