วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมาย นางสาวอ้อนจันทร์ คำเพราะ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2