วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมาย นางสาวอ้อนจันทร์ คำเพราะ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 ร่วมบันทึกข้อตกลง ปีการศึกษา 2567(Memorandum of understanding : MOU) โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว สพป.พะเยา เขต 2 กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว อ.จุน จ.พะเยา