วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมาย นายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 ร่วมพบปะผู้เข้าอบรม โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และโครงการสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2