วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมาย นางนพมาศ วรผาบ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ในปีการศึกษา 2567 สนับสนุนโดย เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมกับ สพป.พะเยา เขต 2 และศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนบ้านน้ำปุก อ.ปง จ.พะเยา