วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ดำเนินการประชุมอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ครั้งที่ 6/2567 โดย นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2