วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและปฐมนิเทศ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุใหม่ สังกัด สพป.พะเยา เขต 2 ณ ห้องประชุมภูลังกา สพป.พะเยา เขต 2