วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมการบริหารงานการเงินและพัสดุในสถานศึกษา สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาอำเภอจุน ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2