วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมาย นางสาวอ้อนจันทร์ คำเพราะ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 และ นางนพมาศ วรผาบ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมทางไกล การประชุมการขับเคลื่อนโครงการสุขาดี มีความสุข ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2