วันพุธ ที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 นายธีระพงษ์ สุทธะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ ได้ดำเนินการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 และเพื่อชี้แจงหัวข้อราชการที่สำคัญและนโยบายในการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้