วันที่ 17 มกราคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรสำหรับผู้มีผลงานดีเด่น ตามโครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมภูนาง

วันที่ 17 มกราคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรสำหรับผู้มีผลงานดีเด่น ตามโครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมภูนาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2