วันที่ 13 มกราคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมทบทวนโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา เพื่อผลีกดันโรงเรียนคุณภาพในอำเภอเชียงม่วนให้เกิดเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

วันที่ 13 มกราคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมทบทวนโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย
ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา เพื่อผลีกดันโรงเรียนคุณภาพในอำเภอเชียงม่วนให้เกิดเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2