วันที่ 13 มกราคม 2565 คุณสุพิชญา สงคำ เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเด็กซีซีเอฟจังหวัดพะเยา พร้อมคณะ ได้นำเอากระเป๋าของขวัญปีใหม่ของโครงการมามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปางถ้ำ

วันที่ 13 มกราคม 2565 คุณสุพิชญา สงคำ เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเด็กซีซีเอฟจังหวัดพะเยา พร้อมคณะ ได้นำเอากระเป๋าของขวัญปีใหม่ของโครงการมามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปางถ้ำ โดยมี นายสุวัฒน์ โยปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมรับมอบ ทางโรงเรียนบ้านปางถ้ำต้องขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2