ความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 12 มกราคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ผู้แทนจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และโรงเรียนจุนวิทยาคม ประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 12 มกราคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ผู้แทนจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และโรงเรียนจุนวิทยาคม ประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2