วันที่ 11 มกราคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  เข้าตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษาการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านป่าคา โรงเรียนบ้านควรดง โรงเรียนบ้านสีพรม โรงเรียนบ้านวังบง และโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  เข้าตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษาการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านป่าคา โรงเรียนบ้านควรดง โรงเรียนบ้านสีพรม โรงเรียนบ้านวังบง และโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา

 

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2