รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2565 ประจำวันพุธที่ 5 มกราคม 2565

นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2565 ประจำวันพุธที่ 5 มกราคม 2565
และประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ และผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 35/2564 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

 

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2