วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยนายวิเชียร ใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางผักหม ,นางศนิสา ศรีสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม และนางสาวอำไพร สมสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพวงพยอม ได้นำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่น1,2 โรงเรียนบ้านพวงพยอม บำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะบริเวณตลาดสดพวงพยอม และทำความสะอาดบริเวณวัดพวงพยอม ม.5,9