โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยรับบริจาคพัดลม


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย ขอขอบคุณ คุณเอกลักษณ์ บุญไทย และคุณสิริยากร กาละพวก ครอบครัวของเด็กหญิงสิรภัสสร กาละพวก ที่ได้บริจาคพัดลม จำนวน 4 เครื่อง ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2