ประชุมทางไกล การมอบนโยบายและแนวปฏิบัติ​เกี่ยวกับ​การรับ​นักเรียน​ สังกัด​ สพฐ.​ ปีการศึกษา​ 2565

 

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้าร่วมประชุมทางไกล การมอบนโยบายและแนวปฏิบัติ​เกี่ยวกับ​การรับ​นักเรียน​ สังกัด​ สพฐ.​ ปีการศึกษา​ 2565​ ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2