ครือข่ายการพัฒนาศึกษานิเทศก์จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประสา น้อง – พี่ โดยการขับเคลื่อนของกลุ่มศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ


วันที่ 26 ธันวาคม 2564 เครือข่ายการพัฒนาศึกษานิเทศก์จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประสา น้อง – พี่ โดยการขับเคลื่อนของกลุ่มศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อนวิธีการทำงานวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์บทบาทของศึกษานิเทศก์เรื่องการขับเคลื่อนนโยบาย, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานขับเคลื่อน PA และการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยด้านการนิเทศการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนศึกษานิเทศก์ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการภายใต้สโลแกน “การให้ไม่มีที่สิ้นสุด ยิ่งให้ยิ่งได้รับ”