วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายให้นางสาวอ้อนจันทร์ คำเพราะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วย นายอุเทน มโนชัย ผู้อำยวยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์และคณะ ออกตรวจการขออนุญาตรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนบ้านดอนไชย อำเภอภูซาง