วันที่ 8 กันยายน 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และลูกจ้างประจำในสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2