ประชุมคณะกรรมการพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.พะเยา เขต 2 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมภูนาง

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.พะเยา เขต 2 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2