ยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนให้คำปรึกษาในการจัดการเรียนการสอนแก่ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลาและโรงเรียนบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา

 

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนให้คำปรึกษาในการจัดการเรียนการสอนแก่ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลาและโรงเรียนบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา


ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2