โรงเรียนราชานุเคราะห์ จัดกิจกรรม “กฐินเด็กดี V-Star ราชานุเคราะห์”

   
โรงเรียนราชานุเคราะห์ กราบขอบพระคุณพระครูวัดดอนมูล(บ้านแฮะ) ผู้นำชุมชน และพ่อแม่พี่น้องบ้านแฮะทุกท่าน ที่ต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่น (ข้ามอำเภอ ข้ามดอย ข้ามเขตพื้นที่บริการ) เพื่อให้พวกเราได้มีพื้นที่ได้ร่วมศาสนพิธีเพื่อเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามต่อไป
พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย มีดำริที่จะแปรเปลี่ยนกฐินตกค้างให้กลายมาเป็น “กฐินสัมฤทธิ์” ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ซึ่งกฐินสัมฤทธิ์ หมายถึง กฐินที่นำความสำเร็จมาสู่ผู้ให้และผู้รับ กล่าวคือท่านเจ้าภาพย่อมได้รับบุญใหญ่จากการถวายผ้ากฐิน ซึ่งเป็นมหากาลทานแห่งปี ส่วนผู้รับคือพระสงฆ์ได้รับความสะดวกในการบำเพ็ญสมณธรรม ตามสมควรแก่เพศภาวะตน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุง รักษาวัดและเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมีให้แก่ชาวโลก
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในปัจจุบันนั้น ทางโครงการได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเพื่อให้เหมาะสมและปลอดภัยมีแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ในยุค New Normal ด้วยการมีตัวแทนไปทำหน้าที่จัดทอดกฐินสัมฤทธิ์ให้แก่วัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยให้โรงเรียน V-Star จัดทอดกฐินสัมฤทธิ์ 5000 วัด 5000โรงเรียน ทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กๆก็สามารถเป็นประธานกฐินได้เพื่อรักษาประเพณี วัฒนธรรมชาวพุทธ สืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
โรงเรียนราชานุเคราะห์เป็น 1 ใน 5000 ที่ได้มีโอกาสได้สืบทอดวัฒนธรรมอันดีของพระพุทธศาสนาให้ธำรงอยู่สืบไป
x
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2