กลุ่มบริหารงานบุคคลนำโดยนายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2)


วันที่ 16 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคลนำโดยนายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.พะเยา เขต 2 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา
เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2