โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) รับสมัครครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์) แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนเด็กปฐมวัย และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาการปฐมวัย หรือสาขาวิชาอื่น(ที่มีประสบการด้านการจัดการเรียนการสอนเด็กชั้นอนุบาล) ไม่น้อยกว่า 1 ปี) โดยรับสมัคร ระหว่างวันที่ 17- 21 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์)

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2