ตรวจเยี่ยมการให้บริการหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ Mobile Unit


วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายชาญชัย  ทองแสน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมการให้บริการหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ Mobile Unit ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ที่ให้บริการแก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2