วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายวัลลพ ใจรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จากสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 นำโดย ดร.นพมาศ วรภาพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 นางปิ่นนรา ชื่นวงศ์ ศึกษานิเทศก์ นางกชพร คำวงษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวพนิดา บุญยศยิ่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และท่านรองสมรัก วงศ์ชัย อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษา (จังหวัดพะเยา) ณ หอประชุมดอยผาช้าง โรงเรียนบ้านสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายวัลลพ ใจรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จากสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 นำโดย ดร.นพมาศ วรภาพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 นางปิ่นนรา ชื่นวงศ์ ศึกษานิเทศก์ นางกชพร คำวงษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวพนิดา บุญยศยิ่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และท่านรองสมรัก วงศ์ชัย อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษา (จังหวัดพะเยา) ณ หอประชุมดอยผาช้าง โรงเรียนบ้านสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2