วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด ร่วมรับชม รายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 20/2566 ประจำวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2