วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณาการเกลี่ยและจัดสรรอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2