วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้ารับการประเมินในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 โดย ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการ สพม.เชียงใหม่ เป็นประธานกรรมการ นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการ สพป.แพร่ เขต 1 กรรมการ และนายวิเศษ เชยกระรินทร์ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 3 กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้ารับการประเมินในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 โดย ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการ สพม.เชียงใหม่ เป็นประธานกรรมการ นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการ สพป.แพร่ เขต 1 กรรมการ และนายวิเศษ เชยกระรินทร์ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 3 กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2