รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 46/2564

รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 46/2564
ประจำวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564
นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 46/2564
ประจำวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 และประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ และผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 33/2564 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2