วันจันทร์ ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมทางไกล ด้วยระบบ zoom meeting “รายการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพบเพื่อนครู” ครั้งที่ 2/2566 วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

วันจันทร์ ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมทางไกล ด้วยระบบ zoom meeting “รายการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพบเพื่อนครู” ครั้งที่ 2/2566 วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2