ประกาศ อ.ค.ก.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เรื่อง ผลพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1