วันที่ 19 เมษายน 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมาย นายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของ เด็กชายพชร สุวันโน และเด็กชายพชฎ สุวันโน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เนื่องจากบ้านพักอาศัยของนักเรียนและครอบครัวประสบอัคคีภัย ไฟฟ้าลัดวงจร ณ บ้านเลขที่ 15 ม.1 บ้านห้วยไคร้ ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา สามารถช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวได้ทางเลขบัญชี 305-2-36009-8 กสิกรไทยนาย บวรนันท์ นามราชา(บัญชีของคุณตานักเรียน)

วันที่ 19 เมษายน 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมาย นายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของ เด็กชายพชร สุวันโน และเด็กชายพชฎ สุวันโน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เนื่องจากบ้านพักอาศัยของนักเรียนและครอบครัวประสบอัคคีภัย ไฟฟ้าลัดวงจร ณ บ้านเลขที่ 15 ม.1 บ้านห้วยไคร้ ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน สามารถช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวได้ทางเลขบัญชี 305-2-36009-8 กสิกรไทยนาย บวรนันท์ นามราชา(บัญชีของคุณตานักเรียน)