วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานน้ำสรงพระธาตุ และผ้าห่มพระธาตุ ในพิธีสรงน้ำพระราชทานพระธาตุขิงแกง ประจำปี ๒๕๖๖ พระธาตุขิงแกงมีอายุ ๙๗๙ ปี ทั้งนี้หม่อมหลวงสราลี กิติยากร พระขนิษฐาของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เดินทางมาร่วมพิธีสรงน้ำพระราชทานฯ โดยว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต ๒ นำบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระราชทานพระธาตุขิงแกงด้วย ณ วัดพระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา