วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค้นหาต้นแบบ นักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชนที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค้นหาต้นแบบ นักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชนที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2