วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ “เปิดโลกวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา” ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) อ.เชียงคำ จ.พะเยา

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ “เปิดโลกวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา” ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2