วันที่ 15 – 17 มีนาคม 2566 นายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 ร่วมเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน การฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รุ่นที่ 10 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

วันที่ 15 – 17 มีนาคม 2566 นายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2
ร่วมเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน การฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รุ่นที่ 10 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2