วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10.00น นายณรงค์ ไชยลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู รับมอบเกียรติบัตร โรงเรียนที่สนับสนุนการแนะแนวการศึกษา และมีทัศนคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 จากวิทยาลัยการอาชีพปง ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ ท่าน มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10.00น นายณรงค์ ไชยลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู รับมอบเกียรติบัตร โรงเรียนที่สนับสนุนการแนะแนวการศึกษา และมีทัศนคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 จากวิทยาลัยการอาชีพปง ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ ท่าน มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

 

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2