วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ประธานศูนย์สอบ สพป.พะเยา เขต 2 ได้มอบหมายให้ตัวแทนศูนย์สอบ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบในสังกัด สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์
ประธานศูนย์สอบ สพป.พะเยา เขต 2 ได้มอบหมายให้ตัวแทนศูนย์สอบ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบในสังกัด สพป.พะเยา เขต 2