วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2566 ประจำวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 และประชุมผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2566 ประจำวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 และประชุมผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2