จัดระบบประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom meeting รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ


8 ธันวาคม 2564 นายบุญสิน  สุปันตา  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล จัดระบบประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom meeting รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ณ ห้องประชุมเวียงลอโดยมีนายชาญชัย  ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ร่วมกับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุม

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2