วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานและผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ที่ 16(พะเยา-เชียงราย-แพร่-น่าน) ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ว่าที่ ร.ท. ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา คณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยง Coaching Team และนายกฤชณัท เทพนิล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคล เลขานุการ ร่วมกันให้คำแนะนำ ปรึกษาให้กับ นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ในระยะเวลา 1 ปี ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานและผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ที่ 16(พะเยา-เชียงราย-แพร่-น่าน) ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ว่าที่ ร.ท. ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา คณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยง Coaching Team และนายกฤชณัท เทพนิล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคล เลขานุการ ร่วมกันให้คำแนะนำ ปรึกษาให้กับ นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ในระยะเวลา 1 ปี ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2